بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 موسسه آوزش عالی کاوش

2 موسسه آموزش عالی کاوش

چکیده

از اوایل دهه 1990، روند خارج شدن صنعت برق از دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. رفع محدودیت و معرفی بازارهای رقابتی تغییر چشم گیری بر صنعت برق داشته است. در بسیاری از کشورها در سراسر جهان، برق در حال حاضر تحت قوانین بازار با استفاده از قرارداد های نقطه ای و مشتق شده ازمعامله می‌باشد. در بازار برق، قیمت برق مهمترین سیگنال برای همه شرکت کنندگان بازار است. با این حال، پیش بینی قیمت برق به دلیل غیر خطی بودن، عدم ثبات و عدم قطعیت سیگنال قیمتی، یک کار پیچیده است. به رغم تمام تحقیقات انجام شده در این زمینه در سال های اخیر، هنوز هم نیاز به روش‌های پیش بینی دقیق‌تر قیمت احساس می‌شود. در این مطالعه، برخی ازروش های هوش مصنوعی که در پیش بینی قیمت برق به کار رفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها