موسسه آموزش عالی کاوش در راستای تحقق اهداف و توسعه مرزهای دانش در علوم مختلف مهندسی شیمی، برق، کامپیوتر و نفت با هدف نشر دستاوردهای علمی و ایجاد بستری مناسب در راستای اعتلای دانش نظری و فنی، اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه با عنوان "فناوری و پژوهش نوین" با رتبه علمی-ترویجی و به صورت دو فصلنامه نموده است. مقالات منتشر شده در این مجله با داوری دقیق داوران متخصص در دانشگاه های کشور و همچنین مهندسین شاغل در صنعت مورد بررسی قرار گرفته و به چاپ می رسد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مهندسان شاغل در صنعت درخواست می‌گردد، مقالات اصیل و دقیق خود را به زبان فارسی مطابق فرمت نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 2، اسفند 1396، صفحه 1-50 

فناوری پالس پلاسمایی

صفحه 5-9

سید علی آقایی؛ روح الله هاشمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه