شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

موسسه آموزش عالی کاوش

چکیده

— عکس های هوایی تصویر کاملی از تمام عوارض ظاهری شهر را نشان می دهد . از خصوصیات عکس هوایی بویژه در مقیاس بزرگ ، آن است که بافت شهر را می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین با مطالعه عکس هوایی قدیمی تر می توان نحوه گسترش و تحول تدریجی شهر را مورد بررسی قرار داد و یا به عبارت دیگر از گذشته شهرها اطلاعات دقیقی به دست آورد. تحقیقات بسیاری در زمینه تشخیص و بازشناسی اشیای ساخت بشر از تصاویر ماهواره ای تاکنون صورت گرفته است. در روش پیشنهادی این تحقیق در صورت وجود شی ساخت بشر در یک تصویر ماهواره ای، با انتخاب یک شی توسط کاربر، آن شی و اشکال مشابه آن پیدا می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی کارایی و دقت کارآمد قابل توجهی را نشان می دهد
تشخیص و بازشناسی اشیای ساخت بشر از تصاویر ماهواره ای تاکنون صورت گرفته است. در روش پیشنهادی این تحقیق در صورت وجود شی ساخت بشر در یک تصویر ماهواره ای، با انتخاب یک شی توسط کاربر، آن شی و اشکال مشابه آن پیدا می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی کارایی و دقت کارآمد قابل توجهی را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها