رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 شرکت ملی نفت، مرکز آموزش محمودآباد

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهره برداری نفت، دانشگاه کاوش

3 دانشجوی مهندسی نفت، دانشگاه کاوش

چکیده

دستیابی به حداکثر بازیافت از مخازن نفت و گاز از مهمترین اهداف مهندسین نفت است. به این منظور، روش‌های افزایش برداشت رایج در طول سال‌ها به کار گرفته شده است . اما این روش‌ها دارای معایبی همچون هزینه‌های بالا و خطرات انسان و محیط زیست می‌باشند. استفاده از امواج فراصوت برای تمیز کردن دستگاه های صنعتی برای سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این امواج به عنوان یک تکنولوژی جدید در بسیاری از صنایع از جمله مهندسی نفت رو به توسعه و گسترش می‌باشد. این امواج را می توان برای از بین بردن آسیب‌های نزدیک چاه‌های تولیدی و همچنین از بین بردن ذرات رسوب شده روی دیواره چاه‌ها مورد استفاده قرار داد. با توجه به مزایای قابل توجه استفاده از امواج مافوق صوت نسبت به روش‌های معمول در پاکسازی دیواره چاه، می توان آینده خوبی را برای توسعه این روش در ازدیاد برداشت از مخازن نفت متصور بود. در این مطالعه پس از معرفی امواج صوتی به بررسی تاثیر انگیزش صوتی بر تولید نفت و امکان سنجی استفاده از آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها