فناوری پالس پلاسمایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

مهندسی نفت - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان - ایران

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به نفت و انرژی و همچنین عدم بهره وری مناسب بیشتر فناوری های تولید و ازدیاد برداشت کنونی نفت و گاز دانشمندان را به فکر استفاده از یک روش جایگزین مناسب انداختند که هم از نظر زیست محیطی آلودگی و خطرات روش های قبلی را نداشته و در کنار آن لحاظ اقتصادی نیز بصرفه باشد این جایگزین چیزی جز فناوری پالس پلاسمایی نمی باشد در این مقاله ابتدا به علوم پیش زمینه این تکنولوژی اشاره ای مختصر شده و سپس با تکنولوژی های روز دنیا از جمله شکاف هیدرولیکی و یا ازدیاد برداشت مقایسه شده است در این فناوری به جای تزریق یک سیال با فشار بالا به داخل چاه و ایجاد شکاف های کوچک برای کمک به ازدیاد برداشت نفت یک قوس پلاسما پر انرژی آزاد می شود که مقداری گرمای عظیمی در کسری از ثانیه آزاد می کند که متعاقب آن یک انگیزش موجی سیال به وجود می آید.

کلیدواژه‌ها