نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، بهاره رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]
 • آقایی، سید علی فناوری پالس پلاسمایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-9]

ر

 • رضائی، حسین بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]

س

 • سیاوشی، سارا سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

ص

 • صفارزاده، صادق رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]

ع

 • عباسی راد، عبدالرضا ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]

ک

 • کاظمی، اسدالله سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]
 • کاظمی، اسدالله بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]

م

 • مدرکی، عباس ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]
 • منصوری، یلدا رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]

ن

 • ناطق، امیر‌ رضا شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]
 • نیکبخش، نوید شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]

ه