تعداد مقالات: 6

1. فناوری پالس پلاسمایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 5-9

سید علی آقایی؛ روح الله هاشمی


2. رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 10-13

صادق صفارزاده؛ بهاره آقائی؛ یلدا منصوری


3. شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 14-18

نوید نیکبخش؛ امیر‌ رضا ناطق


4. ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 19-26

عبدالرضا عباسی راد؛ عباس مدرکی