کلیدواژه‌ها = اکتشاف
رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 10-13

صادق صفارزاده؛ بهاره آقائی؛ یلدا منصوری