نویسنده = منصوری، یلدا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 10-13

صادق صفارزاده؛ بهاره آقائی؛ یلدا منصوری