نویسنده = نیکبخش، نوید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 14-18

نوید نیکبخش؛ امیر‌ رضا ناطق